miércoles, 30 de agosto de 2017

DINAMO levou a cabo a Dinamización da Campaña dos Ecovasos na Romaría de Santa Margarida

Os pasados 26 e 27 de agosto a equipa profesional de DINAMO levou a cabo a dinamización da Campaña dos Ecovasos na Romaría de Santa Margarida, así como xa o tivera realizado no Mercado da Colleita, peche do Festival Noreoeste Pop-Rock.

A acción consiste no reparto dos ecovasos para concienciar á cidadanía sobre o consumo masivo de plástico e a xeración excesiva de residuos. As monitoras/es da campaña venderon os ecovasos ó prezo simbólico dun euro. O ecovaso poden quedar con el ou devolvelo e recuperan o euro invertido. 

Os vasos devoltos hixienizanse  e desinfectanse e volven ser utilizados. Por outra bando os cartos recadados invirtense en accións de Educación Ambiental.

Con esta acción evítase que con cada consumición se malgaste un vaso de plástico e sobre todo aumente a concienciación da cidadanía sobre o problema dos residuos e a necesaria reducción dos mesmos.

Estas accións son promovidas pola Concellería de Medio Ambiente do Concello da Coruña, que loita pola eliminación e redución dos residuos en moitos eidos, como neste caso, o das Festas de María Pita. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario