martes, 22 de febrero de 2011

Conclúen en Arteixo os Obradoiros de Pre-Emprego impartidos por DINAMO SL

A pasada semana rematamos os Obradoiros de Pre-emprego dirixidos a homes e mulleres de etnia xitana.

Este obradoiros realizados coa Concellería de Servizos Sociais do Concello de Arteixo realizáronse nos meses de decembro 2010 a febreiro de 2011. Neles participaron un total de 17 mulleres e 14 homes.

Ambas as dúas accións formativas incidiron positivamente no desenvolvemento de habilidades de autonomía persoal, e en especial as habilidades organizacionais.

O fin último dos ditos obradoiros foi traballar en prol do fortalecemento da autoestima e da motivación, así como, no crecemento persoal como aspectos básicos para iniciar un proceso activo de busca de emprego.

Para máis información podedes entrar na páxina web http://www.dinamoxestion.com/ ou chamar ó 647.488.688

No hay comentarios:

Publicar un comentario